Beschermd monument

Classicistisch herenhuis

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

ID
360
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/360

Besluiten

Geografisch pakket Diest
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4132

Beschrijving

Het monumentaal classicistisch herenhuis te Diest, is beschermd als monument.Waarden

Woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Met uitzondering van de winkelpui, gaaf bewaard voorbeeld van een rijk, circa 1790 te dateren monumentaal herenhuis met oudere kern, in de vorm van een laatclassicistisch bepleisterd dubbelhuis van drie bouwlagen en zeven traveeën onder een zadeldak. Symmetrisch opgevatte gevel, gekenmerkt door een evenwichtige opbouw en sterke ritmiek als gevolg van de naar boven toe verjongende vensters in platte bandomlijsting. De horizontaliteit van de gevel wordt doorbroken door het licht vooruitspringende middenrisaliet, afgelijnd door middel van pilasters en bekroond met een pseudo-fronton dat siervazen en het bouwopschrift “anno 1700” draagt. Typische Louis XVI-decoratie, onder andere pilasters met Franse voegen, spiegels, gestileerde trigliefen met guttae, voluutvormige sluitstenen, festoenen en geprofileerd lijstwerk. Omwille van zijn monumentaliteit, sterk beeldbepalend geheel dat tevens een belangrijke relictwaarde bezit als één van de oudste panden op de Botermarkt, sinds oudsher één van de belangrijkste handelsplaatsen in het Diestse centrum.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Classicistisch herenhuis

Botermarkt 27-29 (Diest)
Groot herenhuis met drie verdiepingen, met bouwopschrift ANNO 1700 in het boogfronton boven het middenrisaliet.