Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Martinus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 36031   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36031

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De grote, mooie gotische kerk beheerst de dorpshuizen, die er in een cirkel rondom geschaard zijn. Het basilicale grondplan voorziet in een zware toren met traptoren aan de noordoostzijde, vijf beuken van drie traveeën, een niet uitspringend transept en een op een vijfzijdige absis uitlopend koor, geflankeerd door sacristieën.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Kerkstraat zonder nummer (Rotselaar)
Gotische kerk met koor uit de tweede helft 13de eeuw, 15de-eeuwse toren en hoofdbeuk, zijbeuken voltooid in de 16de eeuw en scaristie uit de 18de eeuw, kerkhof met kerkhofmuur opgebouwd in verschillende periodes.