Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gemeentehuis van Vollezele

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
36035
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36035

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met een zadeldak daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw en behorend tot het pajottenlandse type van gemeentehuis.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gemeentehuis van Vollezele

Oudstrijdersplein 4 (Galmaarden)
Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met een zadeldak daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw en behorend tot het Pajottenlandse type van gemeentehuis.