Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
36074
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36074

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis op de deurimposten gedateerd ANNO 1775 en vandaag gelegen in het beschermde landschap, gevormd door de Sint-Janskerk met het omringende kerkhof en de aanpalende woningen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Kasteelstraat 7 (Tervuren)
Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met twee dakvensters, op de deurimposten gedateerd 1775.