Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losstaande bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot

De rechtsgeldigheid van dit aanduidingsobject is niet meer actueel.
ID
36082
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36082

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
definitieve opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Egemsesteenweg nr. 98. Hoeve minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, cf. losstaande bestanddelen en restant van walgracht aan de westzijde weergegeven op het primitief kadasterplan (ca. 1830); boomgaard aan oostzijde weergegeven op het gereduceerd kadasterplan van het Krijgsdepot (1853). Volgens kadaster wordt in 1870 door de toenmalige eigenaar Fransiscus Limnander-de NiAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Egemsesteenweg 98 (Tielt)
Hoeve minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, zie losstaande bestanddelen en restant van walgracht aan de westzijde weergegeven op het primitief kadasterplan (circa 1830); boomgaard aan oostzijde weergegeven op het gereduceerd kadasterplan van het Krijgsdepot (1853). Woonhuis (1870) ten oosten van het erf, in baksteenbouw met gepekte plint van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak. Ten noorden en zuiden van het erf, parallelle bakstenen schuur en stal.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Hoeve met losse bestanddelen

Egemsesteenweg 98 (Tielt)


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.