Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Afspanning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
36095
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36095

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Lenniksesteenweg 575 (Halle)

Afspanning van anderhalve verdieping en vijf traveeën opgetrokken uit gewitte baksteen onder zadeldak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Afspanning

Lenniksesteenweg 575 (Halle)
Afspanning van anderhalve verdieping en vijf traveeën opgetrokken uit gewitte baksteen onder zadeldak.