Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Afspanning en postrelais

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
36124
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36124

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De afspanning dateert volgens de gevelsteen boven de deur van 1779 en is gelegen op de hoek met de Sint-Pauluslaan; de links aansluitende schuur werd in de periode 1991-1993 heropgebouwd. Een bakstenen tuinmuur bakent het achtergelegen perceel af langs de Sint-Pauluslaan.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Afspanning In de Posthoorn

Dorpsplein 2 (Tervuren)
De afspanning dateert van 1779, de woning telt vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, de links aansluitende schuur werd heropgebouwd.