Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Burcht van Millen: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 19-04-2000 tot heden

ID
3615
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3615

Beschrijving

De bescherming omvat de omgeving van de overblijfselen van de burcht- en kasteelsite en omgrachting. De overblijfselen van de burcht- en kasteelsite en omgrachting zelf behoren niet tot deze bescherming, maar zijn apart beschermd als monument.Waarden

De omgeving van de overblijfselen burcht- en kasteelsite en omgrachting is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

de burcht- en kasteelsite is, samen met andere lokale sterkten (bijvoorbeeld het hof van Eggertingen met eigen donjon) en laathoven bepalend voor de morfologische structuur van dit typisch Haspengouws, agrarisch kasteeldorp Millen; de site getuigt tesamen met de omgeving van de historische continuïteit van verleden naar heden: neolithicum (bandkeramiek), Romeinse periode, middeleeuwse periode, aristocratische agrarische domeinen tijdens het ancien régime, democratisering na de Franse Revolutie ... en de relicten hiervan.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Burcht van Millen

Kattestraat 22, 20A (Riemst)
De burchtruïne omvat twee evenwijdige tegenover elkaar gelegen gebouwen, waarvan het oosten voorzien is van een ronde toren.