Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kosterswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot

De rechtsgeldigheid van dit aanduidingsobject is niet meer actueel.
ID
36151
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36151

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neotraditioneel huis in een gevelsteen gedateerd "anno 192(?)" doch met verwerking van hergebruikt materiaal van zandsteen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kosterswoning

Victor Servranckxstraat 2, 2A (Zemst)
Neotraditionele woning met verwerking van zandsteen, uit eerste helft 20ste eeuw, links aanleunend een dienstgebouw met een boven een steunbeer ingemetseld niskapelletje.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Kosterswoning

Victor Servranckxstraat 2, 2A (Zemst)