Beschermd monument

Vierkantshoeve

Beschermd monument van 12-07-2005 tot heden
ID: 3623   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3623

Besluiten

Geografisch pakket Vechmaal
definitieve beschermingsbesluiten: 12-07-2005  ID: 4421

Beschrijving

De vierkantshoeve met omliggende perceel is beschermd als monument.Waarden

De vierkantshoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De hoeve wordt al geregistreerd vanaf de Ferrariskaart (1771-1778); het voorprimitief kadasterplan (1828) toont de hoeve als een gesloten complex met toegevoegde oostvleugel (tegenwoordige straatzijde). Inrijpoort, linkervleugel (stal) en achtervleugel (woonhuis) zijn stilistisch te identificeren met een oude kern (bolkozijnen, deuren in kalkstenen omlijsting met sluitsteen); het rechtergedeelte van de straatvleugel en de rechtervleugel zijn weliswaar vernieuwd, maar weerspiegelen als volumes wel nog de historische gesloten toestand van het complex.

sociaal-culturele waarde

De gebouwen en hun schitterende kader vormen een esthetisch waardevol geheel, dat in ruimere zijn is geïntegreerd in een uniek uitgestrekt cultuurlandschap met historische kasteeldorpen (Bommershoven, Heks, Widooie) en domeingoederen (Ter Hove, Monnikenhof, Manshoven), alternerend met een schitterend semi-ruraal kader van akkers, weiland en bossen, de verschillende elementen onderling verbonden door oude wegtracés, dat als geheel qua structuur en verschijningsvorm vrijwel onaangetast bleef door moderne stedenbouwkundige ingrepen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Vierkantshoeve

Peuskensstraat 14 (Heers)
Gesloten hoeve uit de eerste helft van de 18de eeuw.