Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 36280   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36280

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Klein burgerhuis naar ontwerp van architect Raphaël Speybrouck (Ieper) van 1921.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Elverdingestraat 34 (Ieper)
Klein burgerhuis naar ontwerp van architect Raphaël Speybrouck (Ieper) van 1921.