Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkelhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
36299
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36299

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig winkelhuis naar ontwerp van architect Jan-Albert De Bondt (Gent) van 1922.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Winkelhuis

Diksmuidestraat 11 (Ieper)
Voormalig winkelhuis naar ontwerp van architect Jan-Albert De Bondt (Gent) van 1922.