Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woonhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
36306
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36306

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenvoudige voorgevel voorzien van een steekboogdeurtje uit einde 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Leuvensebaan 366 (Huldenberg)
Eenvoudige voorgevel voorzien van een steekboogdeurtje uit einde 18de eeuw.