Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Brouwerswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
36344
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36344

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Woonhuis bij de voormalige brouwerij "Den Anker", die gelegen was aan de overzijde van de straat en reeds vermeld werd in 1551. De woning werd tussen 1619 en 1622 opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Brouwerswoning Den Ancker

Lei 7 (Leuven)
Woonhuis bij de voormalige brouwerij Den Anker. De woning werd tussen 1619 en 1622 opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl en in 1699 aan de rechterzijde met twee traveeën verbreed door incorporatie van het aanpalende pand.