Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectische villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
36361
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36361

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eclectische villa met neorenaissance-elementen uit het begin van de twintigste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectische villa

Weversstraat 27 (Asse)
Eclectische villa met neorenaissance-elementen uit het begin van de twintigste eeuw.