Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sociale woonwijk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 36381   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36381

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nog representatieve reeksen die de oorspronkelijke, stilistisch en typologisch eenvormige bebouwing illustreren in de Jean-Baptiste Van Monsstraat nummers 10-20, 28-36 en 55-67 en in de Strijdersstraat nummers 2-60, 11-47 en 53-67.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sociale woonwijk

Jean-Baptiste Van Monsstraat 10-20, 28-36, 55-67, Strijdersstraat 2-10, 11-20, 22-27, 29-48, 50-52, 53-60, 61-67 (Leuven)
Nog representatieve reeksen die de oorspronkelijke, stilistisch en typologisch eenvormige bebouwing illustreren in de Jean-Baptiste Van Monsstraat en in de Strijdersstraat.