Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 36385   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36385

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ruime gesloten hoeve met kern uit het derde kwart van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Lenniksesteenweg 582-586, 586A-C (Halle)
Ruime gesloten hoeve met kern uit het derde kwart van de 19de eeuw.