Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hôtel Charolais

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
36420
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36420

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 23. Voormalig z.g. "Hôtel Charolais" cf. in XV B gbouwd voor de jonge Karel de Stoute binnen het domein van het "Prinsenhof" cf. kaart van Sanderus (1641) z.g. "Aula Princips Carolus". Samenstel van twee diephuizen van vier trav. en twee en een halve bouwl. onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen) met kern uit XV. Lijstgevel van 1849 i.pl.v. twee puntgevels. De bouwaanvraag van 1849 toont eAanduiding van

Is de vaststelling van

Stadspaleis Karel de Stoute

Moerstraat 23 (Brugge)
Samenstel van twee diephuizen van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen) met kern uit de 15de eeuw.