Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve Hof te Vosholen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 36439   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36439

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

"Hof te Vosholen" of "Pachthof van Keerbergen", naar de laatste eigenaars. Thans een gemengd landbouwbedrijf in de vorm van een monumentale gesloten hoeve uit de tweede helft van de negentiende eeuw met bewaarde poel ten westen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve Hof te Vosholen

Pijnbroekstraat 155 (Sint-Pieters-Leeuw)
Gemengd landbouwbedrijf in de vorm van een monumentale gesloten hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, bestaande uit een ruim woonhuis, stallen en een schuur gedateerd 1890.