Parochiekerk Sint-Stephanus met kerkhof en toegangstrap

Beschermd monument van 13-07-2005 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Batsheers
Straat Norbertijnenlaan
Locatie Norbertijnenlaan (Heers)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73022/145.1
  • OL002208

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Stephanus met kerkhof

Norbertijnenlaan 2, Heers (Limburg)

De Sint-Stephanuskerk, in zijn huidige toestand daterend uit 1727-1728, is opgetrokken in classicistische stijl en omgeven door een ommuurd kerkhof waarop nog 17de-eeuwse grafkruisen te vinden zijn.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Stephanus met omliggende ommuurd kerkhof en toegangstrap is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Stephanuskerk met ommuurd kerkhof en toegangstrap is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde

De Sint-Stephanuskerk werd gezamenlijk met de reeds als monument beschermde pastorie van Batheers opgetrokken in 1727-1728, ter vervanging van een ouder gebouw, waarvan enkel de huidige basis in silex en kalksteen een gerecupereerd restant zouden kunnen vormen. In de kerk en op het kerkhof bleven daarbij 17de-eeuwse en latere grafstenen en kruisen bewaard, die getuigen van de historiciteit van de site en de intense verwevenheid ervan met het dorp. Het kerkgebouw zelf behield zijn oorspronkelijke verschijningsvorm in een sobere 18de-eeuwse classicistische stijl. Een wapenschild van abt Frederic Van de Panhuysen accentueert de banden met de norbertijnerabdij van Averbode, die vanaf 1416 het kerkelijk patronaatsrecht en de tienden van Batheers in handen had en nog tot 1833 de dorpspastoors leverde. Kerk- en pastoriesite horen niet alleen historisch en stilistisch samen, maar vormen ook een samenhangend en beeldbepalend geheel, het letterlijke en figuurlijke centrum van het dorp.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.