Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekte- Ontvangenis en begraafplaats

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 36458   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36458

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neogotische parochiekerk van Ver-Assebroek en orgel, beschermd als monument bij K.B. van 28/11/1978. De oudste vermelding van Assebroek gaat terug tot 1187.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis en kerkhof

Pastoor Verhaegheplein 13 (Brugge)
Neogotische parochiekerk van Ver-Assebroek en orgel, beschermd als monument bij K.B. van 28/11/1978. De oudste vermelding van Assebroek gaat terug tot 1187.