Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Sint-Huibrechts-Lille

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 10-07-2014 tot heden

ID
3648
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3648

Besluiten

Dorpskern Sint-Huibrechts-Lille
definitieve beschermingsbesluiten: 10-07-2014  ID: 5482

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft een gedeelte van de dorpskern van Sint-Huibrechts-Lille langs de Dorpsstraat. Tot de afbakening behoren de Sint-Monulphus en Gondulphuskerk en het kerkhof, het voormalig gemeentehuis en woning Linders-Kerckhofs, de voormalige wasblekerij Spaas, en de woning Tielen-Kerckhofs (later Spaas).Waarden

Een gedeelte van de dorpskern van Sint-Huibrechts-Lille is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Sint-Huibrechts-Lille is een van de zeldzame teutendorpen in Vlaanderen. De teutenhandel bepaalde en beïnvloedde het economische leven in de regio van de 17de tot de vroege 20ste eeuw.
Het hart van de dorpskern biedt binnen een beperkt gebied een staalkaart van verschillende facetten van de teutenhandel in het dorp, dat ooit bekend stond als het eldorado van de teuterij, in de nadagen van dit fenomeen vanaf de tweede helft van de 19de eeuw.
De woningen Linders-Kerckhofs en Spaas zijn representatieve uitingen van de architectuur waarmee de teuten hun dorpen verrijkten. De voormalige wasblekerij Spaas illustreert een korte periode van industriële activiteit die onder impuls van de Harnonter teutenfamilie Spaas naar het dorp kwam. Op het kerkhof bij de parochiekerk Sint-Monulphus en Gondulphus liggen de graven van de meest bekende teutenfamilies, die de geschiedenis van het dorp gedurende de 18de, 19de en vroege 20ste eeuw bepaalden.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Dorpspomp

Lille Dorp zonder nummer (Pelt)
Tussen gemeentehuis en kerk gelegen, kopie van kunststof van de oorspronkelijke dorpspomp opgericht door de gemeenteraad in 1867.


Huis Spaas

Lille Dorp 36 (Pelt)
In een ruime Engelse landschapstuin gelegen dubbelhuis; vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, gebouwd in de periode 1870-80.


Parochiekerk Sint-Monulphus en Gondulphus

Lille Dorp zonder nummer (Pelt)
De plattegrond beschrijft een voorstaande laatgotische westtoren met flankerende rechthoekige traptoren ten zuidoosten, laatstgenoemde voorzien van een afgeschuinde zuidwesthoek, en een neogotische kruisbasiliek.


Teutenwoning

Lille Dorp 30 (Pelt)
Alleenstaand dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardadak, gebouwd in 1861 door het teutenechtpaar Th.L. Linders en H.M. Kerkhofs.


Wasblekerij Spaas

Lille Dorp 34 (Pelt)
Alleenstaand complex met vooraan zeven traveeën, achteraan tien traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, daterend van 1887.