Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dokterswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 36511   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36511

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige dokterswoning met kabinet in 1906 gebouwd op de plaats van een 19de-eeuwse hoeve. Bestaande uit twee delen, enerzijds beeldbepalend woonhuis aan de straat en anderzijds een linkerdeel, achteruitwijkend op de rooilijn. Voormalig koetshuis geflankeerd door tuinen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dokterswoning

Eernegemsestraat 14 (Zedelgem)
Voormalige dokterswoning met kabinet in 1906 gebouwd op de plaats van een 19de-eeuwse hoeve. Bestaande uit twee delen, enerzijds beeldbepalend woonhuis aan de straat en anderzijds een linkerdeel, achteruitwijkend op de rooilijn. Voormalig koetshuis geflankeerd door tuinen.