Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis met beenhouwerij en hotel/spijshuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
36526
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36526

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 14-16/ Steenhouwersstraat. Hoekpand van zes bouwl. met op de begane grond "Beenhouwerij Defever-De Groote" en hotel/spijshuis "De Bonten Os" (cf. opschriften). Oorspronkelijk drie bouwl. van 1920 (cf. opschrift). Bewaarde plannen van 1946, n.o.v. A. Van Coillie, om het gebouw op vijf bouwl. te brengen; afwijkende uitvoering met behoud van de ordonnantie van de gecementeerde gevel en duidelijAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis met beenhouwerij en hotel/spijshuis

Sint-Hubrechtsstraat 14, Steenhouwersstraat 22, 26 (Roeselare)
Hoekpand van zes bouwlagen met op de begane grond "Beenhouwerij Defever-De Groote" en hotel/spijshuis "De Bonten Os" (zie opschriften). Oorspronkelijk drie bouwlagen van 1920 (zie opschrift). Bewaarde plannen van 1946, naar ontwerp van Alfons Van Coillie, om het gebouw op vijf bouwlagen te brengen.