Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming zonder zijbeuken

Beschermd monument van 19-01-1935 tot heden

ID: 3656   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3656

Besluiten

Religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 19-01-1935  ID: 5

Beschrijving

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming zonder zijbeuken werd beschermd als monument op 19 januari 1935. In 1999 werd de kerk in haar geheel met kerkhofmuur beschermd als monument.Waarden

De kerk van Onze-Lieve-Vrouw (zonder de zijbeuken) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

in casu kunstwaarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming met kerkhof

Nieuwe Steenweg 139 (Heers)
Ontstaan uit een romaanse kapel; in zijn huidige vorm is de kerk een kruisbasiliek met driebeukig schip. Het resterend romaanse gedeelte, met name de twee onderste geledingen van de toren, is opgetrokken uit breuksteen.