Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming zonder zijbeuken

Beschermd monument van 19-01-1935 tot heden

ID: 3656   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3656

Besluiten

Religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 19-01-1935  ID: 5

Beschrijving

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming zonder zijbeuken werd beschermd als monument op 19 januari 1935. In 1999 werd de kerk in haar geheel met kerkhofmuur beschermd als monument.



Waarden

De kerk van Onze-Lieve-Vrouw (zonder de zijbeuken) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

in casu kunstwaarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming met kerkhof

Nieuwe Steenweg 139 (Heers)
Ontstaan uit een romaanse kapel; in zijn huidige vorm is de kerk een kruisbasiliek met driebeukig schip. Het resterend romaanse gedeelte, met name de twee onderste geledingen van de toren, is opgetrokken uit breuksteen.