Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herberg Land van Sichem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 36565   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36565

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Verankerd breedhuis met geschilderde huisnaam "Land van Sichem". Gebouw met oude kern (gevel in bak- en zandsteenstijl, zie oude foto's), naar verluidt stamcafé van Ernest Claes.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herberg Land van Sichem

Markt 17 (Scherpenheuvel-Zichem)
19de-eeuws breedhuis met geschilderde huisnaam Land van Sichem, gevel aangepast met neoclassicistisch stucwerk rond ramen en vensters in 1906.