Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID: 36571   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36571

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met 19de- en 20ste-eeuwse (?) losse bestanddelen waarvan het woonhuis een oudere kern bezit.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Rillaarsebaan 91 (Aarschot)
Hoeve met 19de- en 20ste-eeuwse losse bestanddelen waarvan het woonhuis een oudere kern bezit.