Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vlasserswoning met vlasschuur

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden
ID: 36598   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36598

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige vlasserswoning met aanpalende vlasschuur, gelegen op de hoek met een doodlopend zijtracé van de Ter Lindenstraat. Volgens het kadaster wordt de vlasschuur in 1931 opgetrokken door vlaskoopman Edmond Deveugele.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vlasserswoning met vlasschuur

Ter Lindenstraat 39 (Waregem)
Voormalige vlasserswoning met aanpalende vlasschuur, gelegen op de hoek met een doodlopend zijtracé van de Ter Lindenstraat. Volgens het kadaster wordt de vlasschuur in 1931 opgetrokken door vlaskoopman Edmond Deveugele.