Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Domein Waalborre

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 08-12-2000 tot heden

ID
366
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/366

Besluiten

Domein Waalborrepark en bomen
definitieve beschermingsbesluiten: 08-12-2000  ID: 3609

Beschrijving

Deze bescherming betreft het domein Waalborre, het voormalig lusthof rond de burgerlijke villa De Vis (gebouwd in 1912) met enkele opmerkelijke bomen. Van deze bomen werden er 24 ook beschermd als monument.Waarden

Het Domein Waalborrepark is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

de grote open ruimte ten zuiden van de villa heeft een hoge esthetische belevingswaarde dank zij de verscheidenheid in kleur en textuur van de omgevende beplantingen, die een artistiek geïnspireerd ensemble vormen.

wetenschappelijke waarde

het domein Waalborre herbergt een zelden geziene collectie houtige gewassen, waarvan de uitzonderlijkste individueel als monument worden gerangschikt.

historische waarde

het domein Waalborre is een typisch voorbeeld van een nieuwe inplanting aan de rand van een verstedelijkt gebied of een grote dorpskern in het begin van de 20ste eeuw. Alle componenten van de traditionele buitenplaats zijn aanwezig, maar in gereduceerde vorm. Zowel de stijl van de gebouwen als deze van het park is tekenend voor de smaak en de levenswijze van de beter gesitueerde bourgeoisie rond de Eerste Wereldoorlog.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein Waalborre

Parklaan 20-24, 28 (Asse)
Domein Waalborre, heden openbaar park, met voormalig kasteeltje in cottagestijl, portierswoning en onderkomen voor de hovenier uit begin 20ste eeuw. Het park, aangelegd omstreeks 1910 in landschappelijke stijl, van 4,5 hectare kent een ongewoon groot aantal zeldzame bomen.