Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve Hof ten Berg

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
36615
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36615

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Mooi ingeplante gesloten hoeve, waarvan de woning en de stallen opklimmen tot de tweede helft van de 18de eeuw doch de inrijpoort en de schuur dateren uit einde 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve Hof ten Berg

Congobergstraat 15 (Galmaarden)
Gesloten hoeve waarvan de woning en de stallen opklimmen tot de tweede helft van de 18de eeuw doch de inrijpoort en de schuur dateren uit einde 19de eeuw.