Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sluisje op de Grote Laak

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 36626   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36626

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Betreft een enig overgebleven exemplaar van een kleine sluis die reeds vóór 1550 functioneerde.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sluisje op de Grote Laak

Grote Laakweg zonder nummer (Aarschot)
Betreft een enig overgebleven exemplaar van een kleine sluis die reeds vóór 1550 functioneerde.