Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Martinus: kerkhof benedictinessen

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 25-06-2002 tot heden

ID
3664
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3664

Besluiten

Kerkhof van de benedictinessen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-06-2002  ID: 3904

Beschrijving

Het kerkhof van de benedictinessen is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Het kerkhof benedictinessen en ommuring is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Historische, historische, in casu architectuurhistorische, sociaal-culturele en volkskundige waarde: Afgezonderd deel binnen het kerkhof van de Ruttense Sint-Martinuskerk, met bakstenen ommuring en betonnen afscheiding van het civiele gedeelte, grafmonument, kruis en drieënvijftig zerken in blauwe hardsteen langsheen de lange zijden van het terrein. Het kerkhof van de Benedictinessen maakt integraal deel uit van het kerksite van Rutten, dat naast kerk en kerkhof ook de pastorie met tuin omvat, waardoor het overigens grotendeels wordt afgeboord. Het gehele site heeft een belangrijke beeldbepalende waarde en dient derhalve als eenheid te worden beschermd. Naast de uitgesproken devotionele waarde van het site, hebben de nonnen trouwens ook een meer wezenlijk verband met het dorp, aangezien zij vlakbij het meisjesonderwijs verzorgden.

historische waarde

Historische, historische, in casu architectuurhistorische, sociaal-culturele en volkskundige waarde: Afgezonderd deel binnen het kerkhof van de Ruttense Sint-Martinuskerk, met bakstenen ommuring en betonnen afscheiding van het civiele gedeelte, grafmonument, kruis en drieënvijftig zerken in blauwe hardsteen langsheen de lange zijden van het terrein. Het kerkhof van de Benedictinessen maakt integraal deel uit van het kerksite van Rutten, dat naast kerk en kerkhof ook de pastorie met tuin omvat, waardoor het overigens grotendeels wordt afgeboord. Het gehele site heeft een belangrijke beeldbepalende waarde en dient derhalve als eenheid te worden beschermd. Naast de uitgesproken devotionele waarde van het site, hebben de nonnen trouwens ook een meer wezenlijk verband met het dorp, aangezien zij vlakbij het meisjesonderwijs verzorgden.

volkskundige waarde

Historische, historische, in casu architectuurhistorische, sociaal-culturele en volkskundige waarde: Afgezonderd deel binnen het kerkhof van de Ruttense Sint-Martinuskerk, met bakstenen ommuring en betonnen afscheiding van het civiele gedeelte, grafmonument, kruis en drieënvijftig zerken in blauwe hardsteen langsheen de lange zijden van het terrein. Het kerkhof van de Benedictinessen maakt integraal deel uit van het kerksite van Rutten, dat naast kerk en kerkhof ook de pastorie met tuin omvat, waardoor het overigens grotendeels wordt afgeboord. Het gehele site heeft een belangrijke beeldbepalende waarde en dient derhalve als eenheid te worden beschermd. Naast de uitgesproken devotionele waarde van het site, hebben de nonnen trouwens ook een meer wezenlijk verband met het dorp, aangezien zij vlakbij het meisjesonderwijs verzorgden.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Sint-Evermarusstraat zonder nummer (Tongeren)
Neoclassicistische kerk, in 1844 aangebouwd tegen de romaanse toren van de oorspronkelijke kerk uit de 12de eeuw. Gelegen temidden van het ommuurde kerkhof.