Beschermd monument

Hoekhuis

Beschermd monument van 30-11-1981 tot heden

ID: 3669   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3669

Besluiten

Woningen, Agnetenklooster en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 30-11-1981  ID: 1763

Beschrijving

Het hoekhuis is beschermd als monument.Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoekhuis

Sint-Catharinastraat 28-30 (Tongeren)
Oorpsronkelijk één geheel, breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met kern uit midden 17de eeuw, doch aangepaste gevelordonnantie uit eind 18de- begin 19de eeuw.