Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 36704   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36704

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis uit de 18de eeuw. Veranderd in de loop van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Markt 7 (Scherpenheuvel-Zichem)
Burgerhuis uit de 18de eeuw met 19de-eeuwse bepleisterde voorgevel en stucornamenten boven de vensterlateien.