Beschermd monument

Gesloten hoeve met omgeving en bakhuis

Beschermd monument van tot heden

ID
3671
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3671

Besluiten

Parochiekerk Drie-Moren, kerkhof, pastorie, hoeven en dorpskern van Gutschoven
definitieve beschermingsbesluiten: 13-07-2005  ID: 4427

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De gesloten hoeve en het omliggende perceel met bakhuis is beschermd als monument.Waarden

Gesloten hoeve en omgeving, inclusief bakhuis zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, sociaal-culturele waarde

De hoeve wordt al weergegeven vanaf de Ferrariskaart (1771-1778), in eerste instantie als semi-gesloten complex, met open hoek linksvoor. De gebouwen dragen inderdaad duidelijk de sporen van een lange bouw geschiedenis, die zeker reikt tot de 18de eeuw (cf. de sluitsteen boven de inrijpoort, die het jaartal 1773 draagt), maar waarschijnlijk is er sprake van een langere voorgeschiedenis: het bakhuis in de aansluitende tuin heeft 17de-eeuwse stijlkenmerken (hoog pannen zadeldak, zijgevels met aandaken en vlechtingen). De verschillende hoevevolumes hebben een 19de-eeuwse verschijningsvorm, die in mindere of meerdere mate op basis van een oudere kern is gerealiseerd: de dwarsschuur is een vakwerkconstructie (bakstenen vullingen), met de datering 1837 op de latei boven de schuurpoort; het woonhuis behield een neoclassicistische verschijningsvorm en behield het oorspronkelijke schrijnwerk, de linkervleugel. (stallen) draagt aan erfzijde nog duidelijk een bouwnaad die de oorspronkelijke semi-gesloten toestand verraadt. De hoevegebouwen, met aansluitend een mooie, omhaagde tuin (waarin het bakhuis zich bevindt), zijn mooi ingeplant tegenover het kerkhof en de centrale dries met pomp. De site is één van de kerncomponenten van de goed bewaarde, typisch Haspengouwse dorpskern van Gutschoven, gekarakteriseerd door een rijk bestand aan belangrijke historische vierkantshoeves, die afwisselend met vaak hoger gelegen tuinen en boomgaarden monumentale sequenties vormen langsheen de hoofdstraat van het dorp.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Gesloten hoeve

Wijngaardstraat 1 (Heers)
Deze gesloten hoeve gaat minstens terug tot de 18de eeuw, maar heeft wellicht een oudere kern, blijkens het 17de-eeuwse bakhuis in de tuin van de hoeve. De tuin is ommuurd en grenst aan de vroegere dorpsdries met pomp.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.