Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Brouwerij In den Zwarte Leeuw

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 36718   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36718

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig brouwerij "In den Zwarte Leeuw"; buiten werking sedert 1941, thans drankenopslagplaats. Witbeschilderde bakstenen constructies van één bouwlaag onder zadeldaken, uit de 19de eeuw; geschikt rondom gebetonneerde binnenplaats met toegang naar straat; hek aan straatzijde.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Brouwerij In den Zwarte Leeuw

Beverenstraat zonder nummer (Alveringem)
Voormalig brouwerij "In den Zwarte Leeuw"; buiten werking sedert 1941, thans drankenopslagplaats. Witbeschilderde bakstenen constructies van één bouwlaag onder zadeldaken, uit de 19de eeuw; geschikt rondom gebetonneerde binnenplaats met toegang naar straat; hek aan straatzijde.