Beschermd monument

Burgerhuis

Beschermd monument van tot heden

ID
3673
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3673

Besluiten

Woningen, Agnetenklooster en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 30-11-1981  ID: 1763

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument.Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Sint-Catharinastraat 42 (Tongeren)
Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met kern uit begin 18de eeuw.