Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boomkapelletje in lindeboom

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
36752
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36752

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Consciencestraat z.nr. (recht over nr. 1). Boomkapelletje in lindeboom. Datering niet bekend. Eenvoudig blauwgeschilderd houten nisje met Mariabeeldje, afgeschermd met glas, bekroond met houten kruisje. Bijhorend houten bankje. NAERT A., Inventarisatie van de Torhoutse kapellen, in Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige kring Het Houtland, Torhout,Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boomkapelletje in lindeboom

Consciencestraat zonder nummer (Torhout)
Consciencestraat z.nr. (recht over nr. 1). Boomkapelletje in lindeboom. Datering niet bekend. Eenvoudig blauwgeschilderd houten nisje met Mariabeeldje, afgeschermd met glas, bekroond met houten kruisje. Bijhorend houten bankje. NAERT A., Inventarisatie van de Torhoutse kapellen, in Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige kring Het Houtland, Torhout,