Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 36780   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36780

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorlogsmonument gewijd aan een peloton van het 26ste linieregiment, gesneuveld aan mijlpaal 18 van deze weg.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument

Diestsestraat zonder nummer (Aarschot)
Oorlogsmonument gewijd aan een peloton van het 26ste linieregiment, gesneuveld aan mijlpaal 18 van deze weg.