Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gemeentehuis van Bogaarden

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
36782
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36782

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bakstenen gebouw met twee verdiepingen van drie traveeën daterend uit de 19de eeuw en behorend tot het Pajottenlandse type van de kleine gemeentehuizen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gemeentehuis van Bogaarden

Ring 11, 11A (Pepingen)
Bakstenen gebouw met twee verdiepingen van drie traveeën daterend uit de 19de eeuw.