Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Brouwerij Breda

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
36786
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36786

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig bedrijfsgebouw van de brouwerij "Breda".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Brouwerij Breda

Vaartstraat 60-62 (Leuven)
Bedrijfsgebouw, resultaat van een fasegewijze opbouw, gebouwd volgens bouwvergunning van 1865 met uitbreidingen in 1912 en 1921 naar ontwerp van architect Th. Van Dormael.