Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
36788
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36788

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gesloten hoeve uit de tweede helft van de 18de eeuw met afzonderlijk gelegen boerenburgerhuis en bakhuis. Bak- en zandsteenbouw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Babelomstraat 4 (Hoegaarden)
Gesloten hoeve uit de tweede helft van de 18de eeuw met afzonderlijk gelegen boerenburgerhuis en bakhuis.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Gesloten hoeve

Babelomstraat 4 (Hoegaarden)