Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Servatius

Beschermd monument van 21-09-1936 tot heden

ID
3681
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3681

Besluiten

Religieuze gebouwen, toren en stadhuis
definitieve beschermingsbesluiten: 21-09-1936  ID: 15

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Servatius te Sluizen (Tongeren) is beschermd als monument.Waarden

De kerk van Sint-Servatius is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Servatius

Viséweg zonder nummer (Tongeren)
Van de oorspronkelijke kerk in Rijn-Maaslandse stijl uit 12de-13de eeuw bleven alleen de toren, en het koor bewaard. De midden- en zijbeuken uit de 17de eeuw werden in neoromaanse stijl herbouwd (1865-1870) naar ontwerp van architect H. Jaminé.