Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 36816   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36816

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Twee verdiepingen met lage bijbouw uit het vierde kwart van de 18de eeuw. Baksteenbouw met gebruik van zandsteen voor de sokkel en de regelmatige hoekkettingen.Aanduiding van

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Pastorie Sint-Jan-de-Doperparochie met tuin

Kerkstraat 4 (Lubbeek)
Pastorie gebouwd omstreeks 1788-1791 met pastorietuin van 22,5 are, oorspronkelijk bestaande uit drie percelen met specifieke bestemming; Dubbelhuis in baksteenbouw met gebruik van zandsteen, twee verdiepingen en lage bijbouw gelegen in pastorietuin vermoedelijk rond 1870 heraangelegd met een 'landschappelijk' gedeelte.