Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Watermolen Oyenbrugmolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 36838   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36838

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Aan de Maalbeek gelegen watermolen in oorsprong deel uit makend van het "Hof van Oyenbrugge" en in kern opklimmend tot de 17de eeuw. De molen is als monument beschermd binnen het dorpsgezicht "de Maalbeekvallei" bij M.B. van 9 juli 1980.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Watermolen Oyenbrugmolen

Oyenbrugstraat 140-142 (Grimbergen)
Aan de Maalbeek gelegen watermolen in oorsprong deel uit makend van het Hof van Oyenbrugge en in kern opklimmend tot de 17de eeuw. De molen is als monument beschermd binnen het dorpsgezicht De Maalbeekvallei.