Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met Heilig Hartkapel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
36840
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36840

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

U-vormige hoeve met zes traveeën breed boerenhuis, gedateerd 1860. Tegen de zijgevel van het boerenhuis, een bakstenen Heilig HartkapelAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met Heilig Hartkapel

Jan Baptist Van der Lindenstraat 44 (Lennik)
U-vormige hoeve met zes traveeën breed boerenhuis, gedateerd 1860. Tegen de zijgevel van het boerenhuis, een bakstenen Heilig Hartkapel.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Hoeve met Heilig Hartkapel

Jan Baptist Van der Lindenstraat 44 (Lennik)