Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Niklaas

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
36848
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36848

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Driebeukige kruisbasiliek in neogotische stijl, gedateerd 1903 (koorkap). Laat-gotische westertoren in regelmatig zandsteenverband, boven het portaal gedateerd 1656. Het omringende kerkhof werd vervangen door een grasveld met geasfalteerde opritten.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Niklaas

Gemeenteplein 12 (Liedekerke)
Driebeukige kruisbasiliek in neogotische stijl gedateerd 1903 met laat-gotische westertoren in regelmatig zandsteenverband gedateerd 1656.