Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 36851   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36851

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Prinsenlaan nr. 42. Burgerhuis met inslag van nieuwe zakelijkheid en modernistische stijl, gesigneerd "A.V. FOBERT ARCHITECTE" (Oostende), opgetrokken volgens kadaster in 1935. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage deels arduinen, deels bakstenen ommuring en ijzeren hekken tussen lage pijlers; frAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Prinsenlaan 42 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 42. Burgerhuis met inslag van nieuwe zakelijkheid en modernistische stijl, gesigneerd "A.V. FOBERT ARCHITECTE" (Oostende), opgetrokken volgens kadaster in 1935. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage deels arduinen, deels bakstenen ommuring en ijzeren hekken tussen lage pijlers; fr