Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 36856   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36856

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het middengedeelte van de tuingevel vertoont een hoge zandstenen plint, sporen van kruisvensters en het jaartal A° 1648. Gebouw uitgebreid tijdens de 18de eeuw en nogmaals verruimd en volledig verbouwd begin 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Hilariusparochie met tuin

Dorpsstraat 26 (Bierbeek)
Pastorie uit de 17de eeuw met gerecupereerde laatgotische poort, verbouwd in 1875-1876 met behoud van de volumes, gelegen in pastorietuin van oorspronkelijk circa 80 are, met­ ty­pische dualiteit: een vlak, bij de pastorie aansluitend vroeger geometrisch geordend gedeelte en, daarnaast, een hellend, bebost 'landschappelijk' gedeelte met een lindedreefje.