Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woning Claudine

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 08-11-2012 tot heden

ID
36857
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36857

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 144. Z.g. .Claudine". Modernistisch hoekhuis, gesigneerd architekt L. Legein, cf. gevelsteen r. van garage; vlg. bewoner daterend van 1936; verhoogde begane grond; afgeronde hoektrav.; horizontale bandversiering op borstwering en fronton.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woning Claudine

Nieuwpoortlaan 142_2 (De Panne)
Modernistisch hoekhuis, gesigneerd architect L. Legein, zie gevelsteen rechts van garage; naar verluidt daterend van 1936.